АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

НЯКОЛКО СЪВЕТА ЗА ИЗБОР НА ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ

НЯКОЛКО СЪВЕТА ЗА ИЗБОР НА ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ

by Русенски Имоти   17 Oct, 2018   5300

НЯКОЛКО СЪВЕТА ЗА ИЗБОР НА ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ

Закупуването на жилище е сериозна инвестиция и в повечето случай се налага да търсим допълнително финансиране – ипотечен кредит.

БАНКАТА

В желанието си сами да намерим оферта и да държим покупката под контрол лесно можем да вземем грешно решение. Просто защото не всички от нас разбират тази материя. Това може да доведе до избор на заем, чиито параметри са неизгодни, а това от сноя страна ще донесе допълнителна тежест към семейния бюджет. Обикновенно най-голям дял от потребителите се доверяват на обслужващата ги банка, която може да предложи наглед изгодна оферта, но как да сме сигурни, че тя наистина е такава?

Безпристрастното сравнение на оферти в интернет от различни кредитиращи институции е най-лесния и удобен вариант да откриете кредитора, представящ най-изгодната цена на кредита. Набраната по този начин информация е съпоставима с различни конкретни оферти и дава ясен ориентир към коя от всички да се насочите.

Извод

Не се хвърляйте на първия заем, привлякъл вниманието ви.

ЦЕНАТА

Все повече потребители определят Годишния процент на разходите /ГПР/ като водещ при избора на оферта. Но не са малко и тези които се водят от лихвата, макар, че тя не показва реалната цена на кредита, а е само част от нея. Реалната цена е именно ГПР, в който се включват както лихвата, така и всички такси и комисиони по кредита. Така кредит с по-ниска лихва, реално може да се окаже по-скъп от кредит с по-висока лихва, ако върви с по-високи такси. Трябва да се има впредвид, че срокът, времето за изплащане на кредита също е важен фактор в изчисляването на разходите.

Извод

Направете внимателен разчет на семейния бюджет, когато избирате лихвен процент, ГПР и срок на кредита.

ЛИХВАТА

Фиксирана или плаваща – хората често се оказват заблудени по въпроса каква лихва плащат по ипотечния си заем. Всъщност обикновенно фиксираната лихва е само за кратко – в първите години на изплащане на кредита, след което процента става плаващ и следва пазарните тенденции. Потребителите трудно се ориентират как се формира лихвата по кредита. Знайте, че закона задължава банките да формират лихвите си на база референтен лихвен процент. Той може да е пазарен индекс като SOFIBOR, EURIBOR, LIBOR и др. , а може да е изчислен от банката, на база публично достъпни показатели. Размерът на надбавката обикновенно се посочва при отправяне на оферта и в договорната информация. По важното обаче е при какви условия банката ще има право да коригира лихвата. Възможно е това да е при всяка промяна на пазарния индекс, възможно е корекцията да се прави, когато пазарният индекс се промени над определен размер. От това кога и как банката може да променя лихвата, зависят вашите бъдещи разходи по кредита.

Извод

Проучете всички детайли свързани с формирането на лихвата.

ПРОМОЦИИТЕ

По възможност вземете кредит с промоционални условия и знайте, че за първите пет години кредита ви ще бъде с фиксирана лихва. Но какво се случва след изтичане на промоционалния период? Голяма част от хората не знаят какво ще стане с лихвата и с вноската по кредита им след това. Промоционалните условия може да са много примамливи, но те важат за първите години, а ипотечните кредити се теглят за срок от 15 до 30 години. Затова внимавайте да не изпаднете в затруднено положение с непосилна за семейния бюджет вноска. Ако промоционалната лихва е привлякла вашето внимание, проверете каква ще е лихвата след изтичане на промоцията.

Извод

Колкото е по-близка лихвата след изтичане на промоционалния период до промоционалната, толкова по-добре.

РЕФИНАНСИРАНЕТО

Много кредитополучатели биха искали да плащат по-ниски лихви и такси, но не са наясно как става рефинансирането. След като закона бе променен, клиентът вече не дължи такса за предсрочно погасяване по стария си кредит, ако го е обслужвал 12 или повече месеци. Кредитът може да бъде предсрочно погасен чрез нов заем от същата или друга банка, а целта е да се намалят месечните разходи по вноската.

Извод

Когато имате ипотечен кредит и първата година от усвояването му е изтекла, не спирайте да се интересувате от новите възможности, които предлага пазара.